SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik

Print
Publiceret: 12.07.2013

Pilottest af to forskellige tværsektorielle løsninger skal give
beredskaberne et længe efterspurgt fælles geografisk situationsbillede i dagligdagen og ved større hændelser. Det styrker kommunikationen og det tværgående samarbejde til glæde for beredskabsfolk og borgere.

Bl.a. med udgangspunkt i læringspunkerne fra terrorhændelsen i Norge den 22. juli 2011 er det besluttet, at Rigspolitiet i samarbejde med de danske beredskaber iværksætter to pilotprojekter vedr. SINE Services.

Pilotprojekterne består i afprøvning af to løsninger til udveksling af operativ information mellem forskellige beredskaber og niveauer - fra beredskabsfolkene på et skadested og helt op til det nationale krisestyringsniveau. Pilotprojekterne vil bl.a. fokusere på, hvordan beredskaberne via et fælles geografisk situationsbillede kan se
positioner over mandskab, vogne og mulige tilkørselsveje samt dele vitale oplysninger om fx fareområder, placering af sårede og mulige behandlingssteder.

- Beredskaberne har længe efterspurgt en løsning, der giver dem et operativt overblik over et skadested i kaosfasen. Vores mål er at udvikle en løsning, der bidrager til hurtig og præcis kommunikation og øger sikkerheden for både beredskabsfolk og borgere, siger Peter Carpentier, sekretariatschef i Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

For at sikre at projektet lever op til brugernes behov, skal pilotløsningerne testes og evalueres i tæt samarbejde med repræsentanter fra politiet, det kommunale redningsberedskab, det præhospitale beredskab, forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

- Vi ved af erfaring med udrulningen af det fælles radionet SINE, at det er en krævende opgave at implementere en tværgående løsning i beredskaberne. Derfor vil vi have fokus på dialog med brugerne undervejs i hele forløbet, forklarer Peter Carpentier.

Løsningerne bliver pilottestet af beredskabsaktører i et par af landets politikredse i vinteren 2013/14, og herefter bliver der truffet beslutning om justeringer og eventuel fuld udrulning af projektet.