Afgørelse i Damm-sagen får ingen konsekvenser for driften af SINE

Print
Publiceret: 13.05.2013

Landsretten har den 13. maj 2013 afsagt dom i sagen vedrørende et erstatningskrav på 362 millioner kroner rejst af Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet.

Sagen udspringer af en udbudsforretning vedrørende etablering af beredskabernes fælles radionet SINE (SIkkerhedsNEttet).

Staten er frifundet i sagen, og dommen kan læses via dette link.

I anledning af dommen udtaler sekretariatschef Peter Carpentier fra Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB):

- Vi vil nu læse dommen, men det er min umiddelbare vurdering, at dommen ikke får konsekvenser for driften af SINE-nettet.

SINE-nettet

SINE (SIkkerhedsNEttet) er Danmarks fælles landsdækkende radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation på tværs af beredskabssektorerne. SINE blev godkendt og endeligt udrullet i 2010.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation har til hovedopgave at drifte og udvikle SINE-nettet med afsæt i beredskabernes behov.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om SINE-nettet kan fås ved henvendelse til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation på 4515 2164.