Politiets radiodispatch-løsning fortsætter efter dom

Print
Publiceret: 20.12.2013

Østre Landsret har den 20. december 2013 afsagt dom i en sag, i hvilken Finn Frogne A/S bl.a. havde gjort gældende, at Statens forligsaftale med Terma A/S om afslutning af en kontrakt om kontrolrum var i strid med EU’s udbudsregler og derfor skulle erklæres uden virkning og bringes til ophør.

Sekretariatschef Peter Carpentier, Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), udtaler i den anledning:

- Østre Landsret kommer frem til samme resultat som Klagenævnet for Udbud tidligere var kommet frem til, så for så vidt er der ikke noget nyt i sagen. Jeg noterer dog med tilfredshed, at Østre Landsret ikke fandt grundlag for at erklære den indgåede aftale uden virkning. Det betyder, at politiet kan køre videre med den radiodispatchløsning, der er leveret af Terma A/S. Samtidig bør det bemærkes, at Østre Landsret anser Finn
Frogne A/S som den overvejende tabende part i sagen, hvorfor Finn Frogne A/S skal betale 500.000 kr. i delvise sagsomkostninger til Rigspolitiet. 

Østre Landsrets resumé af dommen kan læses via dette link

Politiets radiodispatch-løsning

Politiets radiodispatch anvendes af politiets vagtcentraler til kommunikation med og administration af Tetra-radioer. Kommunikationen foregår via SINE, der er beredskabernes fælles radionet. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation er ansvarlig for drift og udvikling af SINE.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Center for Beredskabskommunikation på 4515 2164.