Som et led i opgaven med at planlægge politiets radioanvendelse har CFB deltaget i udvikling og implementering af Bifrost, der er en ny løsning til datakommunikation i politiets køretøjer. 

Hvad er Bifrost?

Bifrost består af en computer med trykfølsom skærm. Skærmen er placeret i i bilens frontpanel, hvorfra både fører og observatør kan betjene:

  • SINE-radio
  • Udrykningsanlæg
  • Navigation
  • Flådestyring
  • Dataopslag

Bifrost er installeret i ca. en tredjedel af landets patruljevogne.