Der er i SINE lagt stor vægt på, at alle samtaler kommer gennem til de rigtige modtagere uden at blive hørt af andre. SINE-nettet er ved kryptering sikret mod aflytning og forvanskning af kommunikation.

Kontrol

Alle radioer, som kobler sig på radionettet, skal først igennem en procedure, hvor SINE fastslår, om radioen har lov til at operere på nettet. Det sker ved, at hver radio har en unik nøgle, som radionettet automatisk kontrollerer, før radioen får lov til at sende eller modtage.

Forstyrrelser

Hvis en mast registrerer, at en kanal bliver forstyrret, bliver kanalen taget ud af drift. SINE-nettet er i øvrigt beskyttet mod virus.

Fysisk sikkerhed

Alle master og antenner er beskyttet. De er bundet sammen af switches, som er placeret bag låste døre eller porte. Alle steder er der røgdetektorer og gasanlæg, som bliver aktiveret i tilfælde af brand. Strømforsyningen til SINE er sikret med nødstrøm.