Underskrift af kontrakt i SINE-genudbud

Print

Publiceret: 26.10.2023

Rigspolitiets har pr. den 25. oktober 2023 underskrevet kontrakten for det fremtidige landsdækkende beredskabskommunikationsnet (SINE) med den eksisterende leverandør, Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK)

Underskrift af kontrakten betyder, at det kommende kommunikationsnet fortsat vil være baseret på den velkendte TETRA-teknologi, og at de danske beredskaber også fremover vil have adgang til et sikkert og robust kommunikationsnet med meget høje krav til oppetid og robusthed.

Den nye kontrakt vil efter planen gå i drift den 1. april 2026, men implementeringen starter allerede nu ved kontraktens indgåelse.

Den nye kontrakts betydning for beredskaberne

Radioer og udstyr
Beredskaberne kan fortsætte brugen af de nuværende radioer med de nuværende talegrupper. Radioer vil ligeledes forsat kunne indkøbes på kontrakten. Desuden vil eksisterende udstyr i fx vagtcentraler kunne genanvendes.

Funktionalitet
Beredskaberne vil have den samme, velkendte funktionalitet til rådighed, herunder bl.a. prioritering af opkald, kryptering af tale, understøttelse af gruppekaldsfunktioner, individuelle opkald og nødopkald. Desuden kan beredskabernes fortsat sende statusbeskeder, anvende push-to-talk og kommunikere i direkte tilstand (DMO).

Udendørs dækning og tilkøb af dækningsanlæg
Med den nye kontrakt vil beredskaberne som minimum have samme udendørs dækning, som i dag. Dertil vil der være mulighed for at tilkøbe indendørs dækningsanlæg på kontrakten.

Udskiftning af kontrolrumsudstyr
Der vil i løbet af 2024 skulle ske en udskiftning af udstyr i kontrolrum hos de fleste vagtcentraler fra en decentral løsning (ICCS) til en centraliseret løsning (DCS). Udskiftningen er omkostningsfri for de enkelte beredskaber. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) tager særskilt kontakt til beredskabernes vagtcentraler for information og aftaler om overgang til DCS.

IT-sikkerhed
Den nye kontrakt har væsentligt højere krav til sikkerhed og beskyttelse mod diverse former for angreb mod infrastrukturen. 

Udvikling af teknologi på sigt
Som en del af den nye kontrakt vil der inden kontrakten går i drift blive implementeret en ny funktionalitet, som gør det muligt for radioen automatisk at skifte til bredbånd i områder, hvor SINE-dækningen er dårlig. Funktionaliteten vil kunne bruges af de nyere radioer, der forbindes til SINE-infrastrukturen via WiFi til fx et hotspot eller en smartphone, der så forbinder videre via 4G eller 5G.

For flere informationer om den nye kontrakt henvises der til Rigspolitiets Q&A via dette link.

Fokus på data til beredskabskommunikation

Med den nye kontrakt vil beredskabernes kommunikation fortsat være baseret på TETRA-teknologien, der er et smalbåndsbaseret radiokommunikationsnet til talekommunikation. Teknologien understøtter dermed ikke brug af større datamængder til fx video-streaming eller deling af billeder fra indsatsområde til vagtcentral.

Rigspolitiets er fuldt opmærksom på beredskabernes behov for brug af data til beredskabskommunikation, og har løbende undersøgt mulighederne for at styrke dette område. I forbindelse med den politiske godkendelse af den nye kontrakt er det samtidig besluttet at styrke dette arbejde yderligere. Rigspolitiet igangsætter derfor blandt andet en række initiativer. Blandt disse er en række mindre pilotforsøg, hvor Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) i samarbejde med beredskaberne, skal undersøge de beredskabsfaglige muligheder i forhold til bl.a. private netværk og midlertidige dækningsløsninger.

Aktiviteterne skal bidrage til at sikre, at den nuværende talekommunikation gradvist kan suppleres med missionskritisk datakommunikation og på længere sigt helt kan erstattes af et system, der understøtter en national løsning med både tale og data (FREBI). Dette skal bl.a. ses i lyset af den internationale udvikling og udviklingen i beredskabernes kommunikationsbehov. Herunder undersøges, om beredskaberne kan få forrang til bredbånd, når der er behov herfor, hvilket ikke er muligt i dag.

Der er flere informationer om arbejdet med data til beredskabskommunikation via dette link.

Yderligere spørgsmål

Rigspolitiet vil løbende udsende mere detaljeret information til de berørte beredskaber.

Spørgsmål til indgåelse af ny SINE-kontrakt kan stilles til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) på kos-cfb@politi.dk.

Pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk