Information om brug af cookies.
Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs CFBs privatlivspolitik her
OK

Kurser for instruktører

Print

CFB inviterer beredskabsmyndighederne til gratis instruktørkurser i SINE i 2020.

Kurset skal give deltagerne et ensrettet undervisningsgrundlag og understøtte beredskaberne i deres tværgående kommunikation på SINE.

Kurset forløber over to dage (kl. 09.00-16.00 begge dage) og afholdes rundt om i landet. Deltagelse er gratis, dog skal beredskabet selv afholde udgifter til transport og evt. overnatning.

Kurser i 2020

Følgende kurser er åbne for tilmelding: 

 • 11. og 12. juni i Region Hovedstaden, kl. 09-16 begge dage

 • 16. og 17. juni i Region Syddanmark, kl. 09-16 begge dage (lukket for tilmelding)

 • 25. og 26. juni i Region Nordjylland, kl. 09-16 begge dage
 • 15. og 16. september i Region Hovedstaden, kl. 09-16 begge dage

 • 24. og 25. september i Region Midtjylland, kl. 09-16 begge dage

 • 28. og 29. september i Region Sjælland, kl. 09-16 begge dage

 • 1. og 2. oktober i Region Nordjylland, kl. 09-16 begge dage

 • 6. og 7. oktober i Region Syddanmark, kl. 09-16 begge dage

NB! Kurserne kan udskydes med kort varsel og deltagerantallet kan reduceres, hvis myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 tilsiger det. 

Hjemmesiden opdateres løbende med nye kursusdatoer.

Målgruppe

SINE-instruktørkurserne er rettet mod fagpersoner/instruktører i beredskaberne med en baggrund som indsatsleder, holdleder, funktionsansvarlig mv. Deltagerne skal have praktisk erfaring med anvendelsen af SINE både internt og på tværs af beredskaberne samt med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning.

Udbytte

Efter endt kursus kan deltagerne:

 • anvende SINE på tværs af beredskabssektorerne med udgangspunkt i gældende retningslinjer.

 • redegøre for SINE’s opbygning og dækningsforhold, forklare fysiske forhold vedr. placering og brug af radio samt anvende gældende kommunikationsprocedurer i situationer uden SINE-dækning.

 • anvende CFB’s læringsværktøjer til gennemførelse af relevante og praksisnære kompetenceforløb/øvelser i eget beredskab.

 • agere i henhold til sikkerhedskrav for brug og håndtering af SINE-udstyr og informationer og være med til at udbrede en generel bevidsthed om informationssikkerhed i eget beredskab.

Deltagerantal

Et deltagerhold består af 8-12 personer fra samme geografiske område. Deltagersammensætningen er tværsektoriel. Hvis der er mindre end otte tilmeldte deltagere, aflyses kurset.

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser på kurserne, og tilmelding sker efter først til-mølle-princippet under hensyntagen til, at alle sektorer ønskes repræsenteret på kurset.

Det er en forudsætning for tilmelding, at der er ledelsesopbakning til kurset samt villighed til at afsætte tid og ressourcer til efterfølgende at arbejde videre med SINE i eget beredskab.

Tilmelding sker til CFB på kos-cfb-kursus@politi.dk. Hvis du tilmelder dig et overtegnet hold, vil du komme på venteliste og tildeles en plads på et senere tidspunkt.

COVID-19

CFB følger de officielle retningslinjer udstedt i forbindelse med udbrud af COVID-19 og kurser kan blive udsat med kort varsel, såfremt retningslinjerne tilsiger det.

Tilmelding/spørgsmål til kurset kan stilles til CFB på kos-cfb-kursus@politi.dk/ 45 15 21 65.