Kurser for instruktører

Print

CFB inviterer beredskabsmyndighederne til gratis instruktørkurser i SINE.

Kurset skal give deltagerne et ensrettet undervisningsgrundlag og understøtte beredskaberne i deres tværgående kommunikation på SINE.

Hent kursusprogram via dette link.

Kurset forløber over to dage (kl. 09.00-16.00 begge dage) og afholdes rundt om i landet. Deltagelse er gratis, dog skal beredskabet selv afholde udgifter til transport og evt. overnatning.

Målgruppe

SINE-instruktørkurserne er rettet mod fagpersoner/instruktører i beredskaberne med en baggrund som indsatsleder, holdleder, funktionsansvarlig mv. Deltagerne skal have praktisk erfaring med anvendelsen af SINE både internt og på tværs af beredskaberne samt med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning.

De første kurser blev afholdt i juni 2020 - læs mere via dette link

Kurser i 2024

 • 2. og 3. oktober (Roskilde)
  kl. 09-16 begge dage

 • 22. og 23. oktober (Vejle) - VENTELISTE
  kl. 09-16 begge dage

Kurser i 2025

 • 22. og 23. januar (Roskilde)
  kl. 09-16 begge dage

 • 29. og 30. januar (Vejle)
  kl. 09-16 begge dage

Hjemmesiden opdateres løbende med nye kursusdatoer.

Udbytte

Efter endt kursus kan deltagerne:

 • anvende SINE på tværs af beredskabssektorerne med udgangspunkt i gældende retningslinjer.

 • redegøre for SINE’s opbygning og dækningsforhold, forklare fysiske forhold vedr. placering og brug af radio samt anvende gældende kommunikationsprocedurer i situationer uden SINE-dækning.

 • anvende CFB’s læringsværktøjer til gennemførelse af relevante og praksisnære kompetenceforløb/øvelser i eget beredskab.

 • agere i henhold til sikkerhedskrav for brug og håndtering af SINE-udstyr og informationer og være med til at udbrede en generel bevidsthed om informationssikkerhed i eget beredskab.

Deltagerantal

Et deltagerhold består af 16-20 personer fra samme geografiske område. Deltagersammensætningen er tværsektoriel. Hvis der er mindre end 16 tilmeldte deltagere, aflyses kurset.

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser på kurserne, og tilmelding sker efter først til-mølle-princippet under hensyntagen til, at alle sektorer ønskes repræsenteret på kurset. CFB kan som udgangspunkt tilbyde hvert beredskab én plads på SINE-kurset. Hvis beredskabet tilmelder flere personer, hvilket man er velkommen til, ser CFB gerne, at ledelsen prioriterer hvilken rækkefølge, som de tilmeldte ønskes optaget i.

Det er en forudsætning for tilmelding, at der er ledelsesopbakning til kurset samt villighed til at afsætte tid og ressourcer til efterfølgende at arbejde videre med SINE i eget beredskab.

Tilmelding/spørgsmål til kurset sker til CFB på kos-cfb-kursus@politi.dk / 33 14 88 88.