Stor succes med SINE-kursus for instruktører

Print

Gennem planspil og tegning af netskitser bliver kursisterne på SINE-kurset præsenteret for retningslinjerne for kommunikation på radionettet.

Publiceret: 19.06.2020

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har i samarbejde med otte engagerede deltagere fra Hovedstadens Beredskab, Banedanmark og Forsvaret afviklet årets første SINE–kursus for instruktører.

Kurset skal gøre undervisningsopgaven i det enkelte beredskab lettere og sikre en ensartet undervisning i SINE på tværs af beredskaberne i hele landet. Kursets indhold har til formål at sikre, at deltagerne kan anvende SINE korrekt på tværs af beredskabssektorene med udgangspunkt i TOAS-dokumentet, den kommende Vejledning til Bekendtgørelsen om brug af SINE og relevante dele af REFIL.

Det er hensigten, at CFB løbende vil afvikle kurser. Datoer meldes ud via dette link, hvor der også er mere information om kurset.

Udtalelse fra kursister

'Kurset har været rundt i mange hjørner. Alt fra den tekniske baggrund i SINE til den operative anvendelse af selve radioen. Jeg er ikke operativ og bruger ikke SINE-nettet dagligt. Jeg har derfor været rigtig glad for at få muligheden for at få SINE rigtig op under neglene, som det bl.a. skete med de øvelser, planspil og de mange gode drøftelser, der var på kurset’, siger togleder i Banedanmark, Vibeke Kaastrup.

’Ved bl.a. at have fået en god teknisk forståelse for SINE's opbygning og de udfordringer, der kan ligge i forhold til dækningsproblemer, sikkerhed på radioen osv. har jeg fået en god og bred forståelse af, hvad man skal være opmærksom på i den tværfaglige anvendelse af SINE’, fortsætter Mikkel Schreiber, brandmester og instruktør fra Hovedstadens Beredskab.

På kurset blev CFB's forskellige læringsværktøjer også præsenteret. Det er materialer, der kan bruges i en fremtidig undervisningssituation i beredskaberne og gratis kan hentes på sikkerhedsnet.dk. Det er gode læringsværktøjer og har givet mig nogle bedre forudsætninger for at tilpasse min undervisning til mit beredskab, både til nye brugere af SINE på brandstationen eller ved vedligeholdelseskurser, udtaler Morten Pontoppidan, brandmester og instruktør fra Hovedstadens Beredskab.

Nyt opslagsværk i SINE

Kurset er bygget op omkring et nyt operativt opslagsværk i SINE, der på en nem og overskuelig måde præsenterer retningslinjerne for kommunikation på SINE både på land og i kystnært område. Bogen indeholder desuden gode råd til opsætning af repeater og gateway, radioøvelser samt beredskabernes netskitser. Bogen udkommer i både trykt og elektronisk version efter sommerferien.