Ny software i radioerne kan påvirke de tilsluttede applikationer. Hvis applikationerne ikke er certificeret i kombination med ny radiosoftware, er det brugerens ansvar at sikre sig, at den nye kombination af radio og applikation bliver certificeret inden anvendelse. 

Det anbefales, at brugeren har klare aftaler med radio- og applikationsleverandørerne om, hvem der skal bære eventuelle udgifter ved re-certificering af applikationer i kombination med ny radio-software.

En sådan aftale skal ligge fast allerede ved anskaffelse af radioer og applikationer.

Funktions- og integrationstest

Beredskabet skal selv teste, om applikationens funktion er anvendelig i en operationel dagligdag. Samtidig skal beredskabet teste, hvordan applikationen fungerer i sammenhæng med andet af beredskabets udstyr.