Procedure for certificering

Print

Radioer og andet udstyr skal certificeres, før det må bruges på SINE. Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK) gennemfører tests, hvorefter CFB certificerer og godkender radioer og udstyr, inden det tages i anvendelse på SINE. 

Certificering

I praksis foregår certificeringen i et testmiljø hos DBK. DBK er ansvarlig for driften af SINE-nettet og driver et testmiljø, der er en mini-udgave af SINE-nettet.

Både hardware og software gennemgår tests, og udfaldet af certificeringstesten afgør, om CFB kan godkende udstyret til anvendelse på SINE.

Certificeringstesten fokuserer alene på korrekt og hensigtsmæssig anvendelse på SINE og ikke på, hvorvidt det fx er et godt eller dårligt produkt.

En applikation certificeres både til en bestemt type radio (fx Motorola) og til en bestemt type software (fx 5.12).

Re-certificering

Når allerede certificerede radioer eller applikationer skal opdateres med nye software-versioner, skal der foretages en re-certificering.

Leverandøren ansøger CFB om certificering af den nye software-version. Som ved certificering af nye radioer og applikationer foregår re-certificeringstesten i et testmiljø hos DBK.

Omfanget af re-certificeringen afhænger af, hvor store ændringer der er i radioen eller applikationen.