Talegrupper i skadestedssæt

Print

Et skadestedssæt er et sæt af fem talegrupper, som skal benyttes til tværgående beredskabskommunikation på et skadested.


Navn på talegruppe              
Brugere på talegruppen 
ISL Anvendes på indsatsområdet af ISL POLITI, ISL BRAND og ISL SUND. I tilfælde, hvor der indsættes andre fagkyndige beredskaber, kan indsatsledelsen suppleres.
KST

Anvendes først når det er udmeldt, at KST er etableret - jf. REFIL. Anvendes af opmarchleder politi samt af alle tilgående styrker.

SK LEDER Anvendes kun af ISL BRAND og skadestedsledere ved opdeling af indsatsområdet i flere skadesteder.
HL BRA Anvendes af holdledere fra redningsberedskabet og Beredskabsstyrelsen. 
SUND Anvendes af præhospitalt beredskab, ambulanceledere og behandlingsplads.


Opbygningen af systemet betyder, at alle ledere på et skadested har to SINE-radioer. Den ene radio bruges til kommunikation med egne styrker. Den anden radio bruges til at tale med indsatsledelsen fra de andre beredskabssektorer.