Video om sikkerhed på SINE

Print

Publiceret: 12.08.2020

Som bruger af SINE skal du vide, hvordan du efterlever sikkerhedskravene for brugen af radionettet. Det er vigtigt, at kravene overholdes, så uvedkommende ikke får adgang til informationer, der deles på nettet.

Du kan se CFB’s video om sikkerhed på SINE via dette link.

Tre vigtige sikkerhedsråd

  • Tal og lyt kun i de talegrupper, der er tildelt den hændelse, som du arbejder på

  • Sku ned for lyden på vognradioen, når du forlader køretøjet, så uvedkommende ikke kan lytte med

  • Informér straks nærmeste leder eller SINE-superbruger, hvis en SINE-radio er blevet væk. 


Øgede krav til sikkerhed 

CFB har i foråret 2020 sendt en opdateret Vejledning om tilslutning til og anvendelse af radionettet SINE med tilhørende sikkerhedsbilag i høring hos beredskabsmyndighederne samt hos relevante ministerier, styrelser mv. Der er flere informationer om høringen og de øgede sikkerhedskrav vedr. brugen af SINE via dette link