Information om brug af cookies.
Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs CFBs privatlivspolitik her
OK

Ny SINE-vejledning i proces

Print

Publiceret: 18.05.2020

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har udarbejdet udkast til ny vejledning om tilslutning til og anvendelse af radionettet SINE. Den nye vejledning skal erstatte den gældende SINE-vejledning fra 2011, der er en udmøntning af § 4 i bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning og anvendelse af SINE.

Vejledningen er rettet mod de tilslutningspligtige beredskabsmyndigheder, som er de statslige, kommunale og regionale beredskaber: Politiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, de kommunale redningsberedskaber og sundhedsberedskabet.

Den nye vejledning fra 2020  

 • Erstatter den gældende SINE-vejledning fra 2011

 • Tydeliggør beredskabernes ansvar, når de bruger SINE

 • Øger fokus på sikkerhed gennem tydeliggørelse af gældende krav og konkrete anbefalinger

 • Styrker vejledning i anvendelsen af SINE med tilknyttede tilbud om uddannelse og evalueringsbesøg


Download høringsmateriale


Vejledningen tydeliggør forpligtelser ift. bl.a. færdigheder, udstyr, planer og sikkerhed samt lovkrav vedr. beredskabernes forpligtelser og ansvar ifm. udlicitering og udlån af radioer.

Processen frem mod ikrafttrædelse af den nye vejledning er blevet indledt med en drøftelse i TOAS (forum for Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) og er sendt i officiel høring til d. 1. september til følgende høringsparter:  

 • Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet

 • Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen

 • Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut, Center for Biosikring og Bioberedskab

 • Danske Regioner

 • Danske Beredskaber

 • Kommunernes Landsforening

 • Dansk Beredskabskommunikation (DBK)

 • Hjemmeværnskommandoen

Spørgsmål til processen vedr. den nye vejledning kan rettes til CFB på KOS-CFB@politi.dk eller på 4515 2165.