Udskydelse af tilbudsfrist ifm genudbud af SINE

Print

Publiceret: 09.09.2022

I maj 2022 orienterede Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) om resultatet af prækvalifikationsrunden for genudbuddet af radionettet SINE. På baggrund af en anmodning fra de prækvalificerede leverandører og efter en samlet vurdering er det besluttet at udskyde fristen for afgivelse af indledende tilbud til den 22. november 2022. Den længere frist vil sikre, at alle de prækvalificerede leverandører, som ønsker at afgive tilbud, får tilstrækkelig tid til at gennemarbejde deres tilbud, herunder inddrage de svar, som de har modtaget på deres spørgsmål vedr. genudbuddet.

Videre proces

Efter den 22. november 2022 følger evaluering af de indkomne tilbud og forhandlingsrunder med tilbudsgiverne. Når udbudsprocessen er afsluttet, skal den vindende tilbudsgiver opgradere eller etablere beredskabsnettet, hvorefter systemet går i drift. Det er endnu for tidligt at sige, hvilken indflydelse udskydelsen af tilbudsfristen får på den samlede tidsplan for udbuddet.

Rigspolitiet har til stadighed fuldt fokus på, at de danske beredskaber gennem hele udbuddet og den efterfølgende implementeringsperiode har adgang til et landsdækkende beredskabsnet til tale-kommunikation, der opfylder de nuværende krav til funktionalitet og stabilitet.

Spørgsmål og svar på de mest relevante spørgsmål til genudbuddet findes via dette link.

Spørgsmål til emnet kan stilles til CFB på kos-cfb@politi.dk / 33 14 88 88.

For pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk.