Forum stiller skarpt på fremtidens datakommunikation

Print

Publiceret: 20.01.2023

Beredskaberne deler i stigende grad billeder og videoer fra hændelser for bl.a. at klæde deres vagtcentraler bedre på til opgaveløsningen. Udviklingen har medført et stigende fokus på, hvordan og hvornår beredskabernes talekommunikation på radionettet SINE kan suppleres med sikker datakommunikation.

For at støtte op om det stigende behov for brugen af missionskritisk data til beredskabskommunikation, har Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) taget initiativ til oprettelse af et forum med deltagere fra landets beredskabsmyndigheder.

Forummet har fået navnet TOAM (Tværgående Operativ Anvendelse af Missionskritisk data) og har til formål at fungere som rådgivende forum for Rigspolitiet i relation til beredskabernes tværgående anvendelse af missionskritisk data. TOAM består af repræsentanter fra sundhedsberedskabet, redningsberedskabet, politiet, forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) varetager formandsskabet og kan kontaktes for informationer om deltagerne i TOAM.

TOAM har sit afsæt i projektet Fremtidens Beredskabskommunikation – Infrastruktur (FREBI), der bl.a. omfatter en analyse af, hvordan og hvornår talekommunikation kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne for at understøtte beredskabernes behov bedst muligt.

Forummet er således etableret med henblik på at give beredskaberne mulighed for at drøfte erfaringer med anvendelsen af missionskritisk data på tværs af sektorerne og dermed fremme den tværgående beredskabskommunikation.

Der er flere informationer om FREBI via dette link: /cfb/ansvarsomraader/frebi/