SINE-instruktører får eget netværk

Print

Publiceret: 13.10.2022

I 2020 inviterede Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) beredskabsmyndighederne til det første SINE-instruktørkursus. Sidenhen har mere end 200 instruktører fra politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab, forsvar mv. gennemført kurset, der over to dage sætter fokus på SINE-nettets tekniske opbygning, betjening af radioerne og træning i den tværfaglige kommunikation i skadestedssæt.

Ønske om vidensdeling

For at imødekomme instruktørernes ønske om også efter kurset at kunne vidensdele på tværs af beredskabsfunktioner og -myndigheder, har CFB oprettet et netværk for de SINE-instruktører, der gerne vil være en del af et fællesskab, hvor man udveksler erfaringer med undervisning og øvelser i SINE. Netværket tager udgangspunkt i instruktørernes behov, og deltagerne får en aktiv rolle i forbindelse med valg af emner, der skal drøftes i netværket. Formålet med netværket er at højne kvaliteten af SINE-undervisning rundt om i landet.

SINE-instruktørkurser

Det er stadig muligt at komme på et SINE-instruktørkursus i dette og næste år. Kurserne, der er gratis, afholdes løbende på henholdsvis Sjælland og i Midtjylland. Adgangskravet er, at man har praktisk erfaring med anvendelse af SINE internt og på tværs af beredskabet, samt med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning. Endelig skal nærmeste leder godkende deltagelse på kurset og efterfølgende være villig til at afsætte tid og ressourcer til at arbejde med SINE i eget beredskab.

Der er flere informationer om SINE-instruktørkursets målgruppe, udbytte, datoer mv. på:

/anvend-sine/kurser-i-sine/kurser-for-instruktoerer/