Resultater af SINE-brugerundersøgelse 2023

Print

980 aktører fra de danske beredskabsmyndigheder har i efteråret 2023 svaret på en brugerundersøgelse om radionettet SINE. Foto: Rigspolitiet

Publiceret: 05.03.2024

Hvordan fungerer indsatsledelsens kommunikation på radionettet SINE? Kender du beredskabets SINE-sikkerhedsprocedurer? Og hvordan kommunikerer du, hvis din SINE-radio mister sit signal?

Disse og mange flere spørgsmål har 980 aktører på tværs af de danske beredskabsmyndigheder svaret på, da de i efteråret 2023 deltog i en elektronisk brugerundersøgelse om SINE udsendt af Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB).

God kommunikation blandt indsatsledelsen

Resultaterne af undersøgelsen fra 2023 viser, at det på mange punkter går rigtig godt med den tværfaglige kommunikation på SINE – særligt i henhold til kommunikationen mellem indsatsledelsen. Her svarer knap 80 %, at den tværfaglige kommunikation mellem sektorerne fungerer enten rigtig godt eller godt. Blandt dem, som oplever udfordringer med den tværfaglige kommunikation, skyldes det i langt størstedelen af tilfældene manglende færdigheder i betjening af SINE-radioen.

Manglende kendskab til SINE-sikkerhedsprocedurer

Adspurgt til beredskabssektorernes forvaltning af SINE-sikkerhedsprocedurer, svarer godt og vel to ud af tre respondenter, at de ikke har kendskab til sikkerhedsbilaget (bilag 9). Til spørgsmål om kendskabet til specifikke sikkerhedsprocedurer i eget beredskab, som understøtter sikkerhedsbilaget, ligger svarandelen under 50 % for hver procedure. Dog ved 84 % af respondenterne, hvem de skal kontakte, hvis de mister deres SINE-radio.

50 % kan kommunikere, hvis SINE-nettet svigter

Lidt over halvdelen svarer, at deres beredskab har indført procedurer for opretholdelse af kommunikationen ved manglende SINE-dækning. Blandt disse respondenter svarer 85 %, at de har indført procedurer ved brug af DMO-talegrupper, 43 % har indført procedurer ved brug af repeater og 30 % har indført procedurer ved brug af gateway.

Ønske om mere undervisning i SINE

Af dem, hvis mandskab har været på SINE-instruktørkursus, svarer tre ud af fire, at det har haft en effekt på SINE-undervisningen i beredskabet efterfølgende. Instruktørerne benytter sig af CFB’s værktøjer som SINE-håndbogen, SINE-netskitser og vejledning til fælles radiosprog på SINE. Kun 18 % af SINE-instruktørerne svarer, at der i høj grad er tilstrækkeligt med SINE-undervisning i eget beredskab, og mange respondenter efterlyser et digitalt læringsværktøj (fx e-learning) til brug for undervisning og mikrotræning i anvendelse af SINE.

Videre proces

Ved gennemgang af de sektorspecifikke rapporter ses det, at problematikkerne er forskellige i sektorerne. CFB vurderer på den baggrund, at behovet for understøttelse af beredskabernes tværgående anvendelse af SINE varierer i en sådan grad, at kommende indsatser skal målrettes behovet internt i sektorerne. Derudover er der dog ting som læringsværktøjer, der skal håndteres på tværs af sektorerne.

CFB vil præsentere de sektorspecifikke resultater på de kommende OAS-møder (sektorernes respektive SINE-fora). Herefter går CFB i dialog med de enkelte sektorer med henblik på at belyse, hvordan resultaterne af brugerundersøgelsen skal håndteres og udmøntes i konkrete tiltag, der kan være med til at løfte den enkelte sektors niveau med henblik på at højne den tværgående anvendelse af SINE.

Den tværsektorielle rapport for SINE-brugerundersøgelsen 2023 kan hentes via dette link.

Rapporten fra brugerundersøgelsen i 2018 kan hentes via dette link.