Evaluering af SINE

Print

CFB foretog i 2018 en undersøgelse af beredskabernes anvendelse af SINE.

Konklusionen lyder, at mange beredskabsaktører er gode til at kommunikere på SINE i hverdagen og betragter radionettet som et effektivt værktøj til samarbejde og koordinering. Evalueringen tegner dog også et billede af, at brugen af SINE ikke er fuldt implementeret i alle beredskabssektorer, og at nogle grupper har brug for mere undervisning og flere øvelser i SINE.

Download dokument (juni 2018)