Radionettet SINE er sendt i genudbud

Print

Publiceret: 19.01.2022

Rigspolitiet har den 19. januar 2022 offentliggjort genudbuddet af et beredskabsnet til talekommunikation for de danske beredskabsmyndigheder. Det nuværende beredskabsnet SINE (Sikkerhedsnettet) fortsætter uændret indtil udgangen af 2024 med samme krav til funktionalitet og stabilitet.

Proces for udbuddet

Med annonceringen af udbuddet starter en prækvalifikationsproces, der efterfølges af forhandlingsrunder med evalueringer og endelig godkendelse af en kontrakt. Når udbudsprocessen er afsluttet, skal den vindende tilbudsgiver opgradere eller etablere beredskabsnettet, hvorefter systemet går i drift.

Udbuddets rammer

Genudbuddet omfatter, at staten udbyder én samlet ydelse, som indeholder både adgang til net, drift og vedligehold i en given periode, til en privat leverandør, som det er tilfældet i den nuværende kontrakt. Det vil således fortsat være en privat leverandør, der ejer og driver netværket. Rigspolitiet lægger i forbindelse med udbuddet vægt på, at SINE også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder at nettet udgør et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning i Danmark. Der stilles ikke krav til teknologivalget, og udbuddet er udformet på en måde, der giver staten en mulighed for, men ikke en pligt til, køb af nettet ved udløbet af den kommende kontraktperiode.

Standardfunktionaliteter

Genudbuddet tager udgangspunkt i de standardfunktionaliteter, der stilles som væsentlige krav til understøttelse af den kritiske talekommunikation i det nuværende beredskabsnet, herunder:

  • krav til kapacitet, stabilitet og tilgængelighed
  • prioriteringsfunktion, der sikrer kapacitet for beredskabet over eventuelle andre brugere af nettet
  • krav om kryptering af informationsoverførsler
  • understøttelse af gruppekaldsfunktioner, nødopkald og individuelle kald
  • afsendelse og modtagelse af statusbeskeder og positionsdata fra radioer
  • push-to-talk
  • direkte tilstand (kommunikation direkte mellem radioer uden brug af netværket)

Inddragelse af beredskabsmyndighederne

Rigspolitiet har i forbindelse med forberedelserne til udbuddet inddraget en tværministerielle følgegruppe, hvor de danske beredskabsmyndigheder er repræsenteret ved de ressort-ansvarlige ministerier. Derudover har TOAS (rådgivende forum for den tværgående operative anvendelse af SINE) været orienteret og inddraget i drøftelser vedr. det kommende beredskabsnet. I TOAS er beredskabsmyndighederne bredt repræsenteret.

Datakommunikation i beredskaberne som særskilt projekt

SINE anvendes i dag primært til beredskabernes talekommunikation, men beredskaberne oplever i stigende grad behov for at kommunikere via data, herunder at man fx kan dele billeder og videoer fra hændelser på en sikker måde. Rigspolitiet har derfor i 2019 igangsat et særskilt projekt med navnet FREBI (Fremtidens Beredskabskommunikation – Infrastruktur), der skal undersøge, hvordan talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation for samlet at sikre den bedste understøttelse af beredskabernes samlede behov for kommunikation. Der vil løbende blive kommunikeret om FREBI-projektet på www.sikkerhedsnet.dk.

Flere informationer

Der henvises til Rigspolitiets spørgsmål og svar (Q&A) vedr. genudbuddet via dette link.

Der henvises til udbudsbekendtgørelsen via dette link.

Yderligere spørgsmål kan stilles til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) på KOS-CFB@politi.dk.

For pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk.