Tildeling af kontrakt i SINE-genudbud

Print

Publiceret: 15.09.2023

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har pr. den 15. september 2023 tildelt kontrakten for det fremtidige landsdækkende beredskabskommunikationsnet (SINE) til den eksisterende leverandør, Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK).

Ifølge udbudsreglerne skal der nu gå en periode fra den 15. september til den 25. september 2023, hvor eventuelle klager kan indbringes for Klagenævnet for Udbud. Herefter kan kontrakten underskrives.

Rigspolitiet opdaterer hjemmesiden med yderligere information, når kontrakten er endeligt indgået.