Roskilde Brandvæsen har fokus på SINE

Print

Hos Roskilde Brandvæsen har man fokus på, at alle ansatte skal gennemføre undervisning og øvelser i brugen af radionettet SINE. Foto: Roskilde Brandvæsen

Publiceret: 27.06.2023

I foråret 2023 aflagde CFB et evalueringsbesøg hos Roskilde Brandvæsen, der fortalte om, hvordan beredskabet har systematiseret arbejdet med SINE – både i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere, men også på daglig basis blandt alle medarbejdere, hvor øvelser og undervisning i SINE er et fokusområde.

En del af velkomstpakken

Som en obligatorisk del af velkomstpakken modtager alle nye medarbejdere i Roskilde Brandvæsen en introduktion til SINE’s opbygning og til retningslinjerne for brugen af radionettet. Nye medarbejdere får desuden udleveret en sikkerhedsinstruks, som Roskilde Brandvæsen har udarbejdet til netop deres beredskab på baggrund af sikkerhedspolitikken, som CFB har udfærdiget i 2020 og gjort tilgængelig på CFB’s hjemmeide sikkerhedsnet.dk via dette link.

- Alle nye kollegaer i vores beredskab bliver introduceret til sikkerhedsinstruksen. Det betyder, at alle kender til retningslinjerne for sikkerhed på SINE, herunder hvordan man skal opbevare sin SINE-radio. Desuden er ingen i tvivl om, hvad man skal gøre, hvis man fx mister en radio, fortæller Kenneth Erik Johansen, beredskabsmester i Roskilde Brandvæsen.

Løbende træning i SINE

Roskilde Brandvæsen har med udgangspunkt i CFB’s undervisningsværktøjer og eget materiale sikret, at alle medarbejdere har enslydende og relevant materiale til rådighed.

Beredskabet har bl.a. indført såkaldt mikrotræning til små øvelser i brugen af SINE på daglig basis. Mikrotræningen tager udgangspunkt i nogle e-lærings-øvelser, som beredskabet selv har udarbejdet og gjort tilgængelig i en onlineplatform. Hver uge afsættes der tid til træningen, og medarbejdere på døgnvagt forventes at bruge nogle timer på SINE-træning under vagten. Mikrotræningen skal sikre, at medarbejdernes kendskab og brug af SINE altid er up-to-date, og at de har det rette faglige niveau ift. arbejdet i det virkelige liv.

Øget færdighedsniveau

Det er især e-læringsdelen, der anses som et innovativt element, da det gør den løbende træning i SINE tilgængelig på et niveau, der er i øjenhøjde med medarbejdernes dagligdag og som er tilgængelig i forskellige digitale platforme.

- Vi kan se, at vores læringsaktiviteter og undervisningstiltag har øget færdighedsniveauet hos vores personale. Det har en positiv virkning på vores arbejde og gør i sidste ende vores arbejde mere effektivt, afslutter Kenneth Erik Johansen, beredskabsmester i Roskilde Brandvæsen.

Det er muligt at kontakte beredskabsmester Kenneth Erik Johansen fra Roskilde Brandvæsen på kennethej@roskilde.dk, hvis der ønskes mere information om undervisningsmaterialet.