Rigspolitiet køber tilladelse til frekvensområde

Print

Publiceret: 20.05.2019

I forbindelse med det kommende udbud af kontrakten vedr. et landsdækkende beredskabskommunikationsnet, som skal afløse det nuværende beredskabskommunikationsnet SINE (SIkkerhedsNEt), har Rigspolitiet købt tilladelse til et frekvensområde.

Rigspolitiet har købt frekvenstilladelsen med det formål, at tilbudsgivere i det kommende udbud har muligheden for at basere den tilbudte løsning på frekvenstilladelsen, hvis det ønskes.

De nærmere vilkår for anvendelsen af frekvenstilladelsen vil blive nærmere behandlet i udbudsmaterialet og i udbudsprocessen i øvrigt.

Konkret har Rigspolitiet fra Energistyrelsen købt tilladelse til at anvende et segmenteret frekvensområde mellem hhv. 409,9875-414,2875 MHz (båndgrænser) og 419,9875-424,2875 MHz (båndgrænser) under hensyntagen til eksisterende tilladelser i samme område.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rigspolitiet på fremtidenssine@politi.dk