Publiceret: 05.10.2020

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) sætter i det seneste magasin fra 2020 fokus på, hvordan CFB kan hjælpe beredskaberne med at højne vidensniveauet om den tværgående kommunikation på SINE.

Magasinet kan hentes via dette link.

Magasinet præsenterer CFB’s mange nye værktøjer, der bl.a. tæller en ny håndbog i brugen af SINE, videoer om brugen af SINE, øvelseskataloger, vejledning til fælles radiosprog på SINE mv.

Magasinet indeholder desuden en artikel om CFB’s nye SINE-kurser for instruktører, der blev afviklet første gang i juni, og som har fået positive ord med på vejen af de deltagende beredskabsaktører. SINE-kurserne kører videre i løbet af efterår og vinter 20/21 og holdes rundt om i landet.

Herudover kan man i magasinet læse om den nye opdaterede ’Vejledning om tilslutning til og anvendelse af radionettet SINE’. Opdateringen af vejledningen skal tydeliggøre allerede eksisterende krav til bl.a. færdigheder, udstyr, sikkerhed ved beredskabernes brug af radioer og når radioerne udlånes.