Nyt fællesnordisk whitepaper om håndholdte terminaler til bredbånd

Print

LTE-terminal med Push-To-Talk-funktion.

Publiceret: 19.06.2023

De nordiske lande har i fællesskab udarbejdet et såkaldt whitepaper om håndholdte terminaler (fx radioer og smartphones), der anvendes til Push-To-Talk-løsninger baseret på mobilt bredbånd. 

Det nordiske whitepaper er et stærkt signal til producenterne af mobiltelefoner mv. om hvilke krav, de skal være i stand til at opfylde, hvis deres produkter skal være anvendelige for beredskabsbrugere i fremtiden.

Det nordiske whitepaper kan derudover være til inspiration for de beredskaber, der selv påtænker at indkøbe terminaler.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har bidraget til arbejdet på baggrund af de erfaringer, som løbende er opsamlet fra brugerne af SINE, men også fra den LTE-løsning, som er sat i drift på Færøerne.

Det er tanken, at dokumentet løbende skal opdateres i takt med, at markedet og brugernes krav til terminalerne udvikler sig. CFB modtager derfor også meget gerne løbende input hertil på kos-cfb@politi.dk.

Det nordiske whitepaper kan hentes via dette link