Ny vejledning om tilslutning og anvendelse af SINE for Andre Aktører

Print

Publiceret: 15.01.2021

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har den 15. januar 2021 udstedt en ny vejledning for Andre Aktører om tilslutning til og anvendelse af radionettet SINE.

Betegnelsen ’Andre Aktører’ omfatter myndigheder og virksomheder, der kan tilsluttes SINE, fordi det vurderes samfundskritisk, at deres kommunikation kan opretholdes i krisesituationer.

Vejledningen er blevet drøftet i TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) og har været sendt i officiel høring.

Den nye vejledning fra 2021 erstatter SINE-vejledningen fra 2011 og tydeliggør Andre Aktørers ansvar ved brug af SINE. Vejledningen har øget fokus på sikkerhed gennem tydeliggørelse af gældende krav og konkrete anbefalinger, herunder i medfør af ny tilhørende sikkerhedspolitik.

Herudover styrker vejledningen anvendelsen af SINE med tilknyttede tilbud om evalueringsbesøg og uddannelse.

Vejledningen kan hentes via dette link.
Sikkerhedspolitiken kan hentes via dette link.

Der henvises til lovstof vedr. SINE via dette link.

Spørgsmål til den nye vejledning kan rettes til CFB på KOS-CFB@politi.dk eller på 4515 2165.