Ny vejledning om tilslutning og anvendelse af SINE

Print

Publiceret: 08.10.2020

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har den 8. oktober 2020 udstedt en ny vejledning om tilslutning til og anvendelse af radionettet SINE rettet mod beredskaberne.

Forud for udstedelsen er vejledningen blevet drøftet i TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) og har været sendt i officiel høring.

Den nye vejledning fra 2020 erstatter SINE-vejledningen fra 2011 og tydeliggør beredskabernes ansvar, når de bruger SINE. Der er i vejledningen et øget fokus på sikkerhed gennem tydeliggørelse af gældende krav og konkrete anbefalinger, herunder i medfør af ny tilhørende sikkerhedspolitik. Herudover styrker vejledningen anvendelsen af SINE med tilknyttede tilbud om uddannelse og evalueringsbesøg.

Vejledningen kan hentes via dette link.
Sikkerhedspolitik kan hentes via dette link.

Der henvises til lovstof vedr. SINE via dette link.

Spørgsmål til den nye vejledning kan rettes til CFB på KOS-CFB@politi.dk eller på 4515 2165.