Hovedstaden tester LTE-radioer til beredskabsbrug

Print

Rigspolitiet har sammen med Hovedstadens Beredskab testet LTE-radioer til beredskabskommunikation.

Publiceret: 08.03.2024

For at blive klogere på mulighederne ved radiokommunikation over 4G/LTE, har Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) og Hovedstadens Beredskab i regi af FREBI-projektet gennemført en række tests med henblik på at afklare, hvordan dækningen er i større bygninger og underjordiske anlæg, hvor der oftest opleves udfordringer med dækningen på beredskabernes SINE-radioer.

Mens radionettet SINE er baseret på Tetra-teknologien, som er velegnet til talekommunikation, er radiokommunikation over 4G/LTE en trådløs og effektiv måde at transmittere større mængder af data på områder, hvor der er LTE-dækning. Radioer, der er tilsluttet et LTE-netværk, kan kommunikere ved at sende og modtage data via radiosignaler, hvilket gør det muligt at lave video-streaming og dele billeder – fx fra et ulykkessted og ind til vagtcentralen.

Lovende resultater med LTE

I testen i hovedstaden blev der brugt otte LTE-radioer, som mandskabet på henholdsvis Hovedstadens Brandstation og Fælledvejens Brandstation efterfølgende blev instrueret i at anvende, hvis indsatsen/øvelsen tillod det.

Resultatet af testen viser, at brugerne var meget tilfredse med LTE-radioerne og oplevede en god og effektiv kommunikation via LTE-netværket. Særlig positiv var oplevelsen, når LTE-radioen blev brugt indendørs og i kældre og beredskaberne oplevede generelt et godt LTE-signal på steder, hvor der ellers kan være udfordringer med signalet på SINE-radioen.

Som ved alle undersøgelser er der dog en række usikkerheder, og der bør derfor udvises en vis forsigtighed i forhold til bredere generaliseringer. For at kunne udbrede konklusionen til mere generelle antagelser, vil der være behov for flere tests, der dækker flere områder.

Flere aktiviteter på vej

I de kommende år vil CFB iværksætte flere tests og pilotprojekter, der fx skal undersøge mulighederne i forhold til etablering af 5G private netværk og deployérbare løsninger til beredskabernes kommunikation.

Derudover vil der, som en del af den nye SINE-kontrakt blive implementeret en ny funktionalitet, som gør det muligt for de nyeste SINE-radioer automatisk at skifte til bredbånd i områder, hvor SINE-dækningen er dårlig. Denne funktionalitet planlægges installeret i 2026.

Du kan læse mere om den kommende løsning her: /nyheder-og-presse/seneste-nyheder/underskrift-af-kontrakt-i-sine-genudbud/

Spørgsmål til emnet kan stilles til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) på KOS-CFB@politi.dk.

For pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk.

 

TETRA har i mange år været den bedst egnede radiokommunikationsteknologi til missionskritisk tale og anvendes af mange beredskaber rundt om i verden. TETRA tilbyder bl.a. gruppekald, nødopkald og DMO-funktionalitet. De danske beredskaber har anvendt det Tetra-baserede SINE-radionet siden 2010 og vil med den nye SINE-kontrakt anvende teknologien i mange år frem.
4G/LTE (Long-term Evolution) er fjerde generations mobilnet og tilbyder bredbåndsdata og høje dataoverførselshastigheder. Da systemet er meget udbredt til kommerciel kommunikation, er der over tid kommet en forventning om, at der er god dækning alle steder, hvor folk færdes – også indendørs. Dette er en medvirkende årsag til, at der i dag findes flere steder med begrænset SINE-dækning, men fin 4G/LTE-dækning.
FREBI er et projekt under Rigspolitiet, der har fokus på at sikre, at beredskabernes nuværende talekommunikation gradvist kan suppleres med missionskritisk datakommunikation og på længere sigt helt kan erstattes af et system, der understøtter en national løsning med både tale og data.
DEPLOYERBARE LØSNINGER refererer til midlertidige og mobile installationer, der hurtigt kan give dækning og øget kapacitet under nødsituationer, hvor infrastrukturen ikke er tilstrækkelig.