Fast SKS 185 til Flyvestation Skrydstrup og Vojens Lufthavn

Print

Foto: Forsvaret

Publiceret: 01.08.2023

Fra den 1. september 2023 skal beredskaberne anvende fast skadestedssæt (SKS) 185 i radionettet SINE til løsning af opgaver på Flyvestation Skrydstrup og i Vojens Lufthavn.

Tildeling af fast SKS 185 bygger på et ønske fra beredskaberne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. TOAS har efterfølgende drøftet og tilsluttet sig ønsket.

Fremkørsel på fast SKS

Ved objekter, hvor der er tildelt et fast skadestedssæt, skal indsatsledelsens fremkørsel altid ske på det faste skadestedssæt, talegruppe ISL – og ikke på default SKS, som er den normale procedure. Det faste SKS 185 er indarbejdet i politikredsenes beredskabsplaner og skal anvendes, så snart anmeldelsen indgår.

Et fast SKS indeholder op til fem talegrupper, ligesom de almindeligt tildelte SKS.