CFB tilbyder evalueringsbesøg vedr. SINE

Print

Publiceret: 09.12.2021

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) tilbyder som noget nyt at aflægge de danske redningsberedskaber et evalueringsbesøg vedr. brugen af radionettet SINE. I løbet af 2022 vil også sundhedsberedskabet og politiet få samme mulighed.

Formålet med besøget er at hjælpe det pågældende redningsberedskab med at øge kvaliteten af brugen af SINE med henblik på at sikre, at det efterlever gældende retningslinjer. Desuden skal besøgene give beredskaberne mulighed for at få råd og vejledning af CFB’s eksperter inden for fx operativ brug af SINE, tekniske spørgsmål og sikkerhedsrelaterede emner.

Pilotafprøvning i fire redningsberedskaber

Konceptet bag evalueringsbesøgene er udarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af fire redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og CFB. Der har i løbet af 2021 været afholdt pilotbesøg i de fire deltagende redningsberedskaber, som efterfølgende er blevet evalueret, inden det endelige koncept blev besluttet. Pilotbesøgene er gennemført hos Brand & Redning Sønderjylland, Hovedstadens Beredskab, Beredskab 4K og Nordjyllands Beredskab.

Beredskabernes oplevelse af besøgene

Hos Brand & Redning Sønderjylland samt Nordjyllands Beredskab har man følgende bemærkninger til besøgene:

- Vi havde et konstruktivt møde, hvor vi bl.a. fik drøftet vores SINE-færdigheder og vores procedurer for forankring af viden om SINE i beredskabet. Vi fik også gennemgået brugen af radioer under en hændelse med mange deltagende aktører. Efter besøget har vi justeret lidt i vores undervisningsmateriale, og vi har fået flere til at melde sig som SINE vidensdelere. Vi har også planlagt en ny opdatering af hele vores radiopulje, udtaler Karsten Donner, beredskabsinspektør i Brand & Redning Sønderjylland.

- Vi oplevede evalueringsbesøget som positivt og konstruktivt, hvor vi i en god dialog drøftede, om vores praksis for anvendelse af SINE var i overensstemmelse med gældende aftaler. Vi var særligt optaget af, om brugernes færdigheder er tilstrækkelige for at udnytte mulighederne i SINE fuldt ud. Evalueringsbesøget har givet anledning til, at vi har udarbejdet en sikkerhedspolitik, så vi nu har nedskrevet procedurer for, hvordan vores anvendelse og drift af SINE overholder gældende regler, fortæller Lars Bjørndal, beredskabschef i Nordjyllands Beredskab.

Planlægning og valg af emner

Evalueringsbesøgene planlægges minimum to-tre måneder i forvejen, så redningsberedskabet har mulighed for at forberede sig på besøget. Forud for besøget får beredskabet tilsendt et skema med emner, som besøget skal dreje sig om. Her kan beredskabet udvælge emner, som de mener, skal have særlig fokus. På møderne deltager beredskaberne med en ledelsesrepræsentant samt relevante medarbejdere med ansvar for SINE (fx KOAS-repræsentant, SINE-superbruger, SINE-instruktør mv.)

Evalueringsrapport

Efter besøgene modtager beredskabets øverste ledelse en evalueringsrapport, som CFB udfærdiger på baggrund af evalueringsbesøget og som, afhængigt af besøgets udfald, kan pege på risici, som beredskabet bør handle på, og indeholde anbefalinger og anvise tiltag, der skal bidrage til at løfte kvaliteten og mindske sikkerhedsmæssige risici i anvendelsen af SINE.

Besøg i øvrige sektorer

I den kommende tid udarbejder CFB koncepter for afholdelse af evalueringsbesøg i sundhedsberedskabet og politiet. Dette sker i tæt samarbejde med repræsentanter for de relevante myndigheder, så det sikres, at besøgene imødekommer beredskabernes ønsker og behov.

Hvis man ønsker at få gennemført et evalueringsbesøg, kan man skrive til CFB på kos-cfb@politi.dk.