Brugerundersøgelse sætter fokus på beredskabernes anvendelse af radionettet SINE

Print

Publiceret: 26.09.2023

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) udsender i september 2023 en spørgeskemaundersøgelse, der skal kaste lys over beredskabernes brug af radionettet SINE. Målgruppen for undersøgelsen er aktører fra alle beredskabssektorer, som arbejder med tværfaglig kommunikation i de såkaldte skadestedssæt (SKS).

Tilbage i 2018 foretog CFB en lignende undersøgelse, der bl.a. viste, at nogle SINE-brugere på tværs af beredskaberne havde brug for mere undervisning og flere øvelser i SINE for at kunne anvende radionettet korrekt. I kølvandet på undersøgelsen i 2018, iværksatte CFB en lang række tiltag og initiativer, der skulle understøtte og uddanne beredskaberne i radiokommunikation.

- Med den nye brugerundersøgelse skal vi blive klogere på, om vores tiltag har virket og haft den ønskede effekt i beredskaberne. Ligeledes kan vi blive opmærksomme på eventuelle nye områder, hvor beredskaberne har brug for vores støtte og vejledning, udtaler Lene Gisselø Maaløe, centerchef i CFB.

Tiltag fra undersøgelse i 2018

Blandt nogle af de tiltag, som undersøgelsen i 2018 resulterede i, kan nævnes udarbejdelsen af en sikkerhedspolitik, evalueringsbesøg i beredskaberne, SINE-instruktørkurser, SINE-håndbog, SINE-kortspil, undervisningsfilm samt en række øvelseskataloger. Fælles for tiltagene er, at de er blevet til i et tæt samarbejde med beredskaberne. De forskellige tiltag kan ses her: /anvend-sine/vejledninger-og-undervisningsmateriale/

- Den nye undersøgelse skal sætte rammerne for, hvordan vi skal målrette vores ressourcer i de kommende år. Og det vil, ligesom sidste gang, ske med involvering af beredskaberne, fortæller Lene Gisselø Maaløe.

Distribution og tidsplan

Udarbejdelsen af undersøgelsens spørgeramme er sket i samarbejde med TOAS, der er forummet for den tværfaglige operationelle brug af SINE. Undersøgelsen sendes ud via mail til relevante modtagere i beredskaberne, og CFB forventer, at der omkring årsskiftet vil foreligge en rapport med resultater fra brugerundersøgelsen.