Beredskaberne tester SINE under øvelse i Kalundborg

Print

Beredskabsøvelse hos Kalundborg Refinery. Foto: Rigspolitiet

Publiceret: 22.03.2024

”Indsatsleder brand, indsatsleder brand – melding om brand i olietank – indsatsleder politi – skift”.

Med en masse meldinger over SINE-radioerne, blå blink og beredskabskøretøjer, blev der i februar afholdt beredskabsøvelse på Kalundborg Refinery. I øvelsen deltog mere end 160 personer fra raffinaderiet, Midt- og Vestsjællands Politi, Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen, og hele dagen var der fokus på træning af samarbejdet og kommunikationen mellem raffinaderiets eget beredskab og de lokale beredskaber. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) deltog som øvelsesevaluator med fokus på brugen af radionettet SINE.

SINE spiller vigtig rolle

Der blev under øvelsen trænet flere forskellige scenarier, som deltagerne ikke var bekendt med. Fælles for alle scenarier var, at de var komplekse og stillede store krav til samarbejdet og radiokommunikationen.

- SINE-radioerne er et vigtigt værktøj ved beredskabsindsatser. Her skal beredskaberne vide, hvilke talegrupper (kanaler), der skal kommunikeres på, og hvordan man taler hensigtsmæssigt i radio, så man fx afgiver korte og præcise meldinger, bruger de rigtige ekspeditionsord og anvender det fonetiske alfabet. Alle disse ting fik vi trænet under øvelsen i Kalundborg, fortæller Mikael Rahn, der er politikommissær og SINE-ansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Virksomhed med SINE-radioer

Kalundborg Refinery er Danmarks største raffinaderi og bearbejder op til 5,5 millioner tons råolie, kondensat og blandeprodukt hvert år. Virksomheden er tilsluttet SINE under en beredskabsfaglig indstilling fra Vestsjællands Brandvæsen og har dermed adgang til SINE-radioer, så raffinaderiets eget beredskab hurtigt kan kommunikere med beredskabsmyndighederne i tilfælde af en større ulykke på virksomheden.

Fast skadestedssæt på SINE

Nogle større objekter i Danmark som lufthavne og større virksomheder har fået tildelt et fast skadestedssæt, som er et sæt af tværgående talegrupper (kanaler) i radionettet SINE til beredskabernes tværgående kommunikation.

- Ved hændelser på Kalundborg Refinery gør vi brug af et fast skadestedssæt, og det betyder, at vi allerede under fremkørsel stiller radioerne ind på en forudbestemt talegruppe på SINE, som indsatsledelsen fra politi, redningsberedskab og sundhedsberedskab bruger til at kommunikere sammen på, og hvor også raffinaderiets eget beredskab er på, så den taktiske planlægning og kommunikation kan finde sted her, fortæller Mikael Rahn.

Læringspunkter og evaluering

Øvelsen i Kalundborg er vigtig for samarbejdet mellem raffinaderiet og de lokale beredskaber, og øvelsens læringspunkter, herunder observationer om SINE-kommunikationen, bliver nu evalueret, så beredskaberne og raffinaderiet kan holde sig skarpe og blive endnu bedre fremadrettet.