Analyse af kommende nyt 112-system

Print

Publiceret: 21.03.2022

På grund af bl.a. en række ændrede EU-krav skal der implementeres et nyt 112-system i Danmark. Rigspolitiet har derfor igangsat et projekt, som skal gennemføre anskaffelse og implementering af en ny it-løsning på 112-alarmcentralerne.

Analysefase

Projektet er i en indledende analysefase og skal i første omgang levere et beslutningsoplæg vedrørende igangsættelse af en anskaffelse. Analysefasen omfatter bl.a. dialog med leverandørmarkedet, afklaringer med projektets interessenter samt afdækning af økonomi.

Det forventes, at der skal gennemføres et EU-udbud i 2023, og at løsningen skal være implementeret på alarmcentralerne ultimo 2025.

EU-krav

Den nye it-løsning skal bl.a. leve op til en række nye krav fra EU, herunder European Electronic Communications Code (EECC), også kaldet teledirektivet, og European Accessibility Act (Tilgængelighedsdirektivet), som stiller krav til, hvordan borgere med funktionsnedsættelser kan kontakte alarmcentralen.

Involvering af beredskaberne

Der er nedsat et større interessentspor med en ministeriel følgegruppe, et strategisk projektforum og fire arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har repræsentation fra henholdsvis Energistyrelsen og teleindustrien, politiets sektorområde, redningsberedskabet og det præhospitale område. Disse arbejdsgrupper skal bl.a. afdække behov for infrastrukturtilpasninger og økonomi på teleindustriens område samt økonomi, muligheder og behov ift. snitflader mellem et nyt 112-system og vagtcentralerne.

CFB vil løbende informere om projektet her på siden.

Spørgsmål til projektet kan stilles til CFB på kos-cfb@politi.dk.