Videoer om SINE i kystnært område

Print

Ved kystnære operationer (SAR og MAS) er det forsvaret, der har den koordinerende ledelse og beslutter, hvornår der skal skiftes til tildelt SKS på SINE.

Publiceret: 03.04.2020

Når de danske beredskabsmyndigheder løser opgaver i kystnært område, forløber kommunikationen på SINE efter nogle lidt andre retningslinjer, end når der arbejdes på land.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har i samarbejde med forsvaret lavet to nye videoer om SINE-kommunikation ved henholdsvis SAR- og MAS-hændelser.

Videoerne kan hentes via dette link.

SAR og MAS

Ved SAR-operationer (Search and Rescue, redningsopgaver) og MAS-operationer (Maritime Assistance Service, fx olieforurening) er det henholdsvis forsvarets JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) og MAS-vagten, der har den koordinerende ledelse fra vandkanten og ud. De landfaste beredskabsmyndigheder, der deltager i operationer til havs, er derfor underlagt forsvaret.

OSC

JRCC eller MAS kan udpege en On Scene Coordinator (ved SAR-operationer) eller en On Scene Commander (ved MAS-operationer), der styrer enhederne til søs. OSC’ens kommunikation med de deltagende beredskabsenheder foregår på et skadestedssæt (SKS) i talegruppen SK-leder.

VHF og SINE

Den maritime VHF-radio er det primære kommunikationsmiddel ved hændelser på vand, da civile skibe ofte deltager i aktioner på havet og skal kunne kommunikere med de professionelle beredskaber. SINE anvendes, hvis det vurderes at være til gavn for håndtering af hændelsen, og hvis der skal kommunikeres med de øvrige beredskabsmyndigheder om fx personfølsomme oplysninger, indretning af indsatsområde og afklarende spørgsmål mellem beredskaberne.

Retningslinjerne for kommunikation på SINE i kystnært område kan hentes i TOAS-dokumentet via dette link. 

Anvendelse af SINE i kystnært område (SAR og MAS)

FREMKØRSEL:

  • Default SKS

SKIFT TIL TILDELT SKS:

  • JRCC/MAS beslutter skift til tildelt SKS 

  • Sejlende enheder i en SAR/MAS-operation skal anvende tildelt SKS, talegruppe SK-leder for kommunikation med OSC.

  • Redningshelikopter (EH101) skal anvende tildelt skadestedssæt, talegruppe ISL til kommunikation med JRCC.

FRIGIVELSE AF SKS:

  • Sidste leder (JRCC, MAS, OSC) frigiver SKS hos politiets vagtcentral i den pågældende politikreds. Det sker ved opkald på SINE.