Tilfredshed med batterilevetid og talekvalitet på SINE

Print

Publiceret: 13.05.2019

Der er generelt stor tilfredshed blandt beredskaberne med den tekniske del af radionettet SINE. Det viser en brugerundersøgelse, som i løbet af første kvartal 2019 er gennemført af 430 beredskabsaktører i form af indsatsledere og holdledere samt slutbrugere uden føringsledelse. Alle beredskabsmyndigheder er repræsenteret i undersøgelsen.

Brugerundersøgelsen, der er gennemført som en del af SINE-kontrakten af Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK), konkluderer bl.a., at

•    67 % i høj grad eller meget høj grad føler sig fortrolig med brugen af deres SINE-radio. 28 % føler sig fortrolig med brugen af radioen i nogen grad, mens 5% føler sig fortrolig med brugen af radioen i lav eller meget lav grad.

•    52% i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med batterilevetiden i deres SINE-radio. 38% er tilfredse i nogen grad, mens 10% i lav eller meget lav grad er tilfredse med batterilevetiden i deres radio.

•    73% finder radioens talekvalitet god eller meget god. 21% mener, at talekvaliteten er jævn, mens 6% synes, at den er dårlig eller meget dårlig.

DBK’s undersøgelse har udelukkende haft fokus på spørgsmål af mere teknisk karakter. I 2018 gennemførte Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) en omfattende undersøgelse af den operative anvendelse af radionettet SINE, og der er frem til 2020 lagt en handlingsplan for opfølgning på undersøgelsens læringspunkter.

Resultaterne af DBK’s undersøgelse vil blive drøftet af SINE-superbrugere og SINE-vidensdelere på erfa-møder i maj. Efter møderne vil DBK og CFB i samarbejde vurdere, om der er områder i undersøgelsen, der skal kigges nærmere på for at fastholde SINE som et sikkert og effektivt radionet til beredskabskommunikation.

Undersøgelsen kan hentes via dette link.