Rigspolitiet offentliggør resultat af markedsdialoger vedr. genudbuddet af SINE

Print

Publiceret: 19.01.2022

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har gennemført to markedsdialoger i henholdsvis 2017 og 2019 i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet, der skal sikre gennemførsel af et genudbud af det kommende, landsdækkende beredskabskommunikationsnet SINE (Sikkerhedsnet). Læs mere om genudbuddet via dette link

Opsummeringen af den viden, som Rigspolitiet har indsamlet i forbindelse med markedsdialogerne, offentliggøres nu. Formålet med offentliggørelse er at dele den viden, som Rigspolitiet har opnået, og der igennem sikre, at alle markedsaktører har adgang til samme viden.

Mere information

Beskrivelse af markedsdialogen fra 2017 kan hentes via dette link.

Beskrivelse af markedsdialogen fra 2019 kan hentes via dette link.

For yderligere information om markedsdialogerne kontakt Erik Bech, 2927 7523.