Prækvalifikation af deltagere i SINE-genudbud

Print

Publiceret: 04.05.2022

Rigspolitiet annoncerede i januar 2022 et genudbud af beredskabernes fælles beredskabsnet SINE (Sikkerhedsnettet) til talekommunikation. Genudbuddets prækvalifikationsrunde er nu afsluttet, og Rigspolitiet har prækvalificeret følgende leverandører, der går videre i udbudsprocessen (alfabetisk rækkefølge):

  • Consortium CAC (bestående af virksomhederne Cibicom A/S, On Tower Denmark ApS og Airbus Defence and Space OY)
  • Dansk Beredskabskommunikation A/S
  • Nokia Solutions and Network OY
  • Telenor A/S

Proces for udbuddet

Efter den netop afsluttede prækvalifikationsrunde følger forhandlingsrunder til efteråret med evalueringer af de indkomne indledende tilbud og endelig godkendelse af en kontrakt. Når udbudsprocessen er afsluttet, skal den vindende tilbudsgiver opgradere eller etablere beredskabsnettet, hvorefter systemet går i drift. Rigspolitiet forventer at kunne annoncere vinderen af genudbuddet i 2. kvartal af 2023.

Fokus på beredskabernes behov

Rigspolitiet lægger i forbindelse med genudbuddet vægt på, at det kommende net også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder at nettet udgør et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning i Danmark. Hertil kommer, at det kommende beredskabsnet skal tage udgangspunkt i de standardfunktionaliteter, som beredskaberne kender i det nuværende SINE, herunder krav til fx kapacitet, prioriteringsfunktion, kryptering af informationsoverførsler, understøttelse af gruppekaldsfunktioner, nødopkald, individuelle kald samt mulighed for kommunikation i direkte tilstand.

Det nuværende SINE fortsætter uændret indtil udgangen af 2024 med samme krav til funktionalitet og stabilitet.

Flere informationer

Der henvises til Rigspolitiets spørgsmål og svar (Q&A) vedr. genudbuddet via dette link.

Der henvises til udbudsbekendtgørelsen via dette link.

Sideløbende med genudbuddet af SINE kører projektet FREBI (Fremtidens Beredskabskommunikation – Infrastruktur) , der har fokus på missionskritisk data til beredskabsbrug. Læs mere om FREBI via dette link.

Yderligere spørgsmål kan stilles til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) på KOS-CFB@politi.dk.

For pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk.