Ny SKI-aftale giver ekstra sikkerhed for bredbåndsdækning

Print

Publiceret: 21.02.2022

Udover at benytte det driftssikre, lukkede radionet SINE til talekommunikation, bruger beredskaberne bredbåndsnetværk i deres arbejde – fx til deling af billeder og video.

Danmark har overordnet set rigtig god bredbåndsdækning, men der er stadig geografiske områder, hvor den ønskede båndbredde ikke er opnåelig enten pga. dårlig eller manglende dækning og/eller pga. manglende kapacitet. I bedste fald opleves dette som  utilstrækkelige datahastigheder, hvilket betyder, at der ved nogle indsatser opleves dårligt eller ustabilt mobilt netværk.

Det har hidtil kun været muligt for beredskaberne at benytte én mobiltjenesteleverandør af netværksadgang, men nu gør en ny SKI-aftale det muligt for beredskaberne at anvende to netværksleverandører og dermed have adgang til flere mobilnetværk, hvilket sikrer bedre adgang for beredskabernes mobile netværksforbindelse.

For mere information om aftale 50.48, se www.ski.dk.

Flere SIM-kort

Helt konkret betyder den nye aftale, at beredskaberne har mulighed for at indsætte to SIM-kort (fra to forskellige udbydere) i deres mobiltelefoner, computere og andre elektroniske enheder og dermed opnå større sikkerhed for en stabil netværksforbindelse, da der er adgang til flere mobilnetværk. TDC er fortsat den primære netværksudbyder, og Telenor er den sekundære netværksudbyder.

Rigspolitiet anbefaler, at der bør være mindst to mobiltjenesteudbydere til rådighed for beredskaberne i de løsninger, der i dag bruges til indsatser, men det er beredskaberne selv, der vurderer, om de vil benytte dette i indsatserne og i hvilket omfang.

I forhold til de tekniske aspekter af at bruge flere mobilleverandører, er der blevet udarbejdet et whitepaper. Dokumentet afspejler en række centrale læringspointer og anbefalinger ved at bruge flere netværksleverandører. Målgruppen for dokumentet er operative medarbejdere og ledere med ansvar for udstyr og opgaver relateret til flere mobilleverandører. Dokumentet kan hentes via dette link

Forbedret brug af data til beredskabskommunikation

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation arbejder på at realisere seks anbefalinger vedrørende anvendelsen af data. Muligheden for at bruge mere end en mobiltjenesteleverandør af netværksadgang, er en af disse anbefalinger. Se mere om anbefalingerne her: /nyheder-og-presse/seneste-nyheder/anbefalinger-vedr-data-til-beredskabsbrug-er-godkendt/