Genudbud af radionettet SINE

Print

Publiceret: 02.04.2019

Statens kontrakt vedr. radionettet til beredskabskommunikation (SINE) løber frem til 2020 med mulighed for et års forlængelse. Rigspolitiet har derfor iværksat et projekt, der har til formål at sende opgaven i udbud, således at beredskabskommunikationen fortsat sikres.

Tidsplan og proces

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har tidligere kommunikeret, at det var forventningen at annoncere udbuddet af det kommende beredskabskommunikationsnet i løbet af 2018. I henhold til den nuværende tidsplan bliver udbuddet annonceret ultimo 2019.

Når rammerne for udbuddet er fastlagt, vil Rigspolitiet offentliggøre den endelige tidsplan for genudbuddet her på siden (www.sikkerhedsnet.dk) og direkte til de relevante interessenter.

Når udbudsprocessen er afsluttet, forventeligt i midten af 2021, vil Finansudvalget skulle tilslutte sig finansieringen af det kommende beredskabsnet.

Rigspolitiet vil løbende inddrage de relevante ministerier, sikkerhedsmyndigheder, beredskabsmyndigheder og eksterne konsulenter og rådgivere i udbuds- og indkøbsprocessen.

Rammer for det kommende udbud

Genudbuddet omfatter, at staten udbyder én samlet ydelse, som indeholder både adgang til net, drift og vedligehold i en given periode, til en privat leverandør, som det er tilfældet i den nuværende kontrakt. Det vil således fortsat være en privat leverandør, der ejer og driver netværket.

Rigspolitiet vil i forbindelse med det kommende udbud lægge vægt på, at SINE også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder at nettet udgør et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning i Danmark.

Der vil ikke blive stillet krav til teknologivalget og udbuddet vil blive udformet på en måde, der giver staten en mulighed for, men ikke en pligt til, køb af nettet ved udløbet af den kommende kontraktperiode.

Det kommende udbud af beredskabsnettet vil tage udgangspunkt i de standardfunktionaliteter, der stilles som væsentlige krav til understøttelse af den kritiske talekommunikation i det nuværende beredskabsnet. Det gælder bl.a.

•    høje krav til nettets oppetid
•    prioriteringsfunktionen, der sikrer kapacitet for beredskabet over eventuelle andre brugere af nettet
•    krav om kryptering af informationsoverførsler
•    sikring mod aflytning og forvanskning af kommunikation mv.
•    understøttelse af gruppekaldsfunktioner, nødopkald og individuelle kald
•    afsendelse og modtagelse af statusbeskeder og positionsdata fra radioer
•    push-to-talk
•    direkte tilstand (kommunikation direkte mellem terminaler uden brug af netværket)

Understøttelse af datakommunikation i beredskaberne

SINE anvendes i dag primært til beredskabernes talekommunikation, men beredskaberne oplever i stigende grad behov for at kommunikere via data, herunder at man eksempelvis kan dele billeder og videoer fra hændelser på en sikker måde.

Rigspolitiet forventer derfor, parallelt med genudbuddet, at igangsætte en analyse af, hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne for at understøtte beredskabernes behov bedst muligt.

Der vil løbende blive kommunikeret om den videre proces for datakommunikation her på siden.

Spørgsmål til emnet kan stilles til CFB på KOS-CFB@politi.dk.