Ændringer i retningslinjer for brugen af SINE

Print

Publiceret: 27.03.2019

Der sker følgende væsentlige ændringer i retningslinjerne for brugen af beredskabernes radionet SINE:

1) Retningslinjer for skift til tildelt SKS
Fra den 2. april 2019 (kl. 00.00) gælder følgende retningslinjer for skift til tildelt SKS.

Hændelser på land:
Ved hændelser, hvor politiet har den koordinerende ledelse, gælder, at indsatsledelsen skal være enige om at skifte til tildelt SKS men ikke længere behøver at se hinanden i øjnene, inden skift foretages. Skift til tildelt SKS kan ske enten under fremkørsel eller i indsatsområdet, se kapitel 3 i TOAS-dokumentet, der angiver retningslinjerne for den operative anvendelse af SINE.

Hændelser på vand (hav og fjord):
Ved SAR- og MAS-operationer er det henholdsvis JRCC eller MAS-vagten, der beslutter, hvornår der skiftes til tildelt SKS. Det er dermed ikke længere indsatsledelsen på land, der træffer beslutning om skift til tildelt SKS under SAR- og MAS-operationer, se kapitel 5 i TOAS-dokumentet.

2) Retningslinjer for anvendelse af DMO
Der er udarbejdet retningslinjer for brugen af DMO (direct mode) og for den tværgående kommunikation i DMO SKS. TOAS-dokumentets kapitel 6 beskriver retningslinjerne for kommunikation i DMO, og netskitser er tilgængelige via dette link.  

Alle ændringer er drøftet med og gennemføres med opbakning fra TOAS, der er forummet for den tværgående anvendelse af SINE.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til CFB på kos-cfb@politi.dk / 45 15 21 65.