Én tilbudsgiver til SINE-genudbud

Print

Publiceret: 21.03.2023

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) annoncerede i maj 2022, at der var prækvalificeret fire leverandører til SINE-genudbuddet, som omfatter den fremtidige løsning til beredskabernes missionskritiske talekommunikation. Der var frist for indlevering af tilbud den 22. november 2022.

Processen er nu så langt, at CFB kan oplyse, at der ud af de fire prækvalificerede leverandører er én leverandør, der har afgivet et tilbud, der er baseret på Tetra-teknologien, som vi kender det fra det nuværende SINE. Den leverandør, der har afgivet bud, er Dansk Beredskabskommunikation A/S, der også i dag leverer SINE til de danske beredskaber.

Udbudsprocessen er fortsat i gang, hvilket betyder, at der stadig ikke kan siges noget fast om det endelige resultat. Det er dog på nuværende tidspunkt forventningen, at beredskaberne kun vil opleve begrænsede ændringer, når den nye kontrakt træder i kraft, og at radioer og radioudstyr som udgangspunkt kan genanvendes.

CFB forventer at kunne offentliggøre resultatet af udbuddet i løbet af 2023.

Spørgsmål til emnet kan stilles til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) på KOS-CFB@politi.dk.

For pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk.