SINE-dagen 2015 trak fulde huse

Print

240 aktører fra det samlede danske beredskab deltog i SINE-dagen 2015

Publiceret: 30.01.2015

Den 28. januar 2015 mødtes 240 beredskabsaktører fra hele landet til en dag med ny viden og inspiration til anvendelsen af radionettet SINE. Konferencen blev afholdt i København og var arrangeret af Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB). 


SINE-dagen 1
Rigspolitichefen åbnede SINE-dagen 2015

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg åbnede SINE-dagen 2015 og opfordrede beredskaberne til fortsat at have fokus på øvelser og dialog om den tværgående radiokommunikation.

- En forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning på tværs af sektorerne er en god og gnidningsfri kommunikation. Vi skal derfor huske at tænke SINE ind i enhver form for planlægning, så vi har styr på kommunikationen, den dag vi bliver ramt af en skarp hændelse, lød det fra rigspolitichefen.

SINE-dagen 2
Niels Mørup, beredskabschef i Nordsjællands Brandvæsen

Herefter gjorde beredskabschef i Nordsjællands Brandvæsen Niels Mørup status på strukturreformen i brand- og redningsberedskaberne, som i øjeblikket fylder meget. Ifølge Niels Mørup vil gevinsterne ved reformen være øget professionalisme og kompetenceniveau i den lokale beredskabsstab samt ensartet stabsvirke og højere uddannelsesniveau i den enkelte enhed og på tværs af politikredse og regioner. 

CFB supplerede med gode råd til håndtering af de forandringer, som beredskabsreformen medfører, og opfordrede bl.a. brand- og redningsberedskaberne til at lave nye fleetmaps og gentænke struktureringen af talegrupper i SINE-radioerne, når de går sammen i større enheder. 

SINE-dagen 4
Spørgsmål fra salen

Efter frokost delte repræsentanter for beredskaberne ud af deres erfaringer med anvendelsen af SINE til lands, til vands og i luften. Et af emnerne var anvendelsen af SINE i kystnært område, hvor kaptajnløjtnant i Værnsfælles Forsvarskommando Nils Strandbygaard redegjorde for retningslinjerne for SINE i kystnære operationer, herunder bl.a. JRCCs rolle som koordinerede enhed. 

SINE-dagen 5
Flere spørgsmål fra salen

Sidst på dagen blev emner som frekvensaftaler og bredbånd til beredskabsbrug gennemgået. Et godt eksempel på et værktøj baseret på bredbånd er pilotprojektet SINE Services, der netop har været i høring hos beredskabsmyndighederne. Værktøjet vil give beredskaberne et fælles operativt overblik i kaosfasen, der kan ses af beredskabsaktører på alle niveauer. CFB er en af drivkrafterne bag SINE Services, der har været afprøvet i beredskaberne i to politikredse med meget positive tilbagemeldinger.